پروژه ها

رزومه پروژه ها

ردیف نام پروژه نوع پوشش ضدحریق سال اجرا محل اجرا
1 پست برق پروژه گندله سازی سه چاهون(حمل مواد و افزایش بلین) fire stop 99-1400 بافق
2 پروژه آقای مهندس سرمدنیا رنگ ضدحریق 60 دقیقه 98-99 تبریز
3 پست برق پروژه گندله سازی 1  fire stop 97-98 خواف
4 پست برق پروژه گندله سازی 2  fire stop 97-98 خواف
5 مجتمع رفاهی پتروشیمی زاگرس  رنگ ضدحریق 60 دقیقه 96-97 سیراف
6 وزارت اطلاعات(پروژه ولایت)  رنگ ضدحریق 120 دقیقه 1396 تهران
7 پروژه مسکونی ولنجک  رنگ ضدحریق 120 دقیقه 1396 تهران
8 پروژه اداری و تجاری دروازه تهران تبریز  رنگ ضدحریق 60 دقیقه 95-96 تبریز
9 پروژه مسکونی دادمان رنگ 120 دقیقه 96-97 تهران
10 پروژه مرکز تجاری اپال – سعادت آباد  رنگ ضدحریق 120 دقیقه 95-97 تهران
11 پروژه مسکونی آصف – زعفرانیه رنگ 120 دقیقه 1396 تهران
12 پروژه باشگاه بانک مرکزی – پاسداران رنگ 120 دقیقه 94-95 تهران
13 پروژه باشگاه بانک مرکزی – پاسداران  fire stop 96-97 تهران
14 پروژه مرکز چاپ و مسکو کات بانک مرکزی رنگ 120 دقیقه 94-95 تهران
15 پروژه دانشکده مکانیک دانشگاه شریف پایه سیمانی 120 دقیقه 94-95 تهران
16 پروژه تجاری مسکونی نیستان – پاسداران  پایه سیمانی 120 دقیقه 94-95 تهران
17 پروژه تجاری ظهیر الاسلام رنگ 120 دقیقه 1394 تهران
18 پروژه سدروس – تجریش رنگ 120 دقیقه 1394 تهران
19 بیمارستان سلامت رنگ / پایه سیمانی 120 دقیقه 1394 تبریز
20 ساختمان سرپرستی بانک ملت استان آذربایجان شرقی رنگ 90 دقیقه 1394 تبریز
21 پروژه تجاری آذر – بانک سامان رنگ/ پایه سیمانی 120 دقیقه 94-95 تبریز
22 اتاق سنترال پروژه دانشگاه آزاد  fire stop 1394 مرند
23 پروژه مرکزی تجاری اطلس رنگ 90 دقیقه 1392 تبریز
24 مرکز تجاری سینا رنگ 120 دقیقه 1392 تبریز
25 دیوان محاسبات کشور رنگ 120 دقیقه 1390 تهران
26 سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی رنگ 90 دقیقه 1389 تبریز
27 پتروشیمی  پایه سیمانی 120 دقیقه 1389 شیراز
28 پالایشگاه  پایه سیمانی 120 دقیقه 1388 تبریز
29 بانک توسعه صادرات  پایه سیمانی 90 دقیقه 1388 تبریز