ضدحریق سازه های فلزی

سازه های فلزی

دمای بالا در آتش سوزی منجر به تغییرات قابل توجهی در خصوصیات مکانیکی مصالح ساختمانی فولاد و گسترش قابل توجه این مواد می شود. آزمایشات نشان داده است که با افزایش دما ، از حد شیب فولاد کربن کاسته می شود و پس از یک درجه حرارت خاص محدودیت جریان باقیمانده رخ نمی دهد. این بدان معنی است که تغییرات شکل پلاستیکی در تنش های کمتری نسبت به دمای طبیعی شروع به انجام می شود و در همان تنش تغییر شکل کل نیز بیشتر است.

مقاومت کششی فولاد در ابتدا در دمای 150-300 درجه سانتیگراد کمی کاهش می یابد ، در دماهای بالاتر به سرعت کاهش می یابد و در 550 درجه سانتیگراد به زیر کشش ایمنی می رسد ، که در آتش به راحتی قابل دستیابی است.

طبق مبحث3 مقررات ساختمان و استانداردهای شناخته شده بین المللی حفاظت از سازه های فلزی (ستون,تیر اصلی و فرعی )در برابر آتش الزامیست.

#سازه های فلزی