سیستم های دودبند و آتشبند

متوقف کردن آتش

سیستم های آتش نشانی به ایمن تر شدن زندگی در صورت آتش سوزی در ساختمان های قدیمی یا جدید کمک می کنند.

محصولات آتشبند و دودبند که مطابق با استانداردها اعمال می شوند ، عایق بندی آتش و دود در معابر دیوار و کف را فراهم می کنند و به ایمنی ساختمان در هنگام آتش سوزی کمک می کنند و در عین حال آسیب آتش سوزی ساختمان را به حداقل می رسانند.

اجرای سیستم های آتشبند و دودبند موثرترین راه برای جداسازی فضاهای داخلی است. برای جلوگیری از گسترش آتش ، دود و گازهای سمی در ساختمان ، دیوارها ، کفها و اتصالات خاص باید برای مدت زمان مشخصی ضد آتش باشند.

 

اهمیت سیستم های FIRESTOPPING
اهمیت سیستم های FIRESTOPPING
preloader